Етапите на развитие на организма и характеристиките им

Здравословни Съвети

Човешкият организъм е изключително сложно устроен, а започва развитието си от сливането на яйцеклетката и сперматозоида. Дългият път на развитие от зиготата (оплодената яйцеклетка) до зрелия индивид науката дели на няколко етапа.

Първият безусловно се свързва със зародишното развитие. Има се предвид точно времето, в което усиленото делене на зиготата за 9 месеца формира пълноценен жизнеспособен зародиш. То, в съкратени срокове, повтаря продължилия хилядолетия преход от едноклетъчните към висшите бозайници.

Бебешка възраст

Това е времето, в което напълно безпомощното новородено, разчитащо при раждането само на вродените си рефлекси, се превръща в миниатюрно говорещо, ходещо, усмихващо се човече. То се учи и се променя удивително бързо и скоро започва да казва „аз”, отделяйки се и противопоставяйки се на всичко и всички.

Детство

Продължава до 8-10 годишна възраст. Промените в този период не са толкова интензивни и поразяващи, колкото в бебешката възраст, но са безкрайно важни за цялостното формиране и по-сетнешния облик на личността. Формира се характерът и стереотипите, определящи бъдещия живот на детето.

Отговорното отношение към развитието му, любовта, споделянето, топлотата във взаимоотношенията ще направят от него пълноценен възрастен.

Трябва да го научите да се грижи за себе си и да цени баланса между физическа активност и интелектуална ангажираност.

Пубертет

С известни колебания трае от около 8-10 до 16-18 годишна възраст. Малките сладки момиченца и момченца започват да се променят и все по-бързо се превръщат във възрастни – поне на външен вид. Процесите на половото съзряване са съпроводени с невъобразим хормонален хаос, психическа нестабилност и бързи промени в представите им за самия себе си.

В този период те имат остра нужда от разбиране, приемане и любов. Ако насочите енергията им към системни занимания със спорт, до голяма степен ще укротите бушуващата в тях енергия и ще им създадете добри, здравословни навици за цял живот.

Зряла възраст

Това е най-дългият етап в човешкия живот. Индивидът е в разцвета на интелектуалните си и физически сили. Възпроизводствените му възможности също. Обикновено по това време създава семейство и деца. Израства професионално. Постига върхови постижения в заниманията си – спорт, наука, изкуства и т.н.

Вътре в този етап могат да се различат няколко различни периода. И ако границите между другите се размиват, то ясно се разграничава така наречената „трета възраст”. Това е времето, в което възпроизводствените функции при мъжете и жените започват да затихват.

Синтезирането на тестостерон и съответно на прогестерон и естроген рязко намалява. Обновителните и регенерационни процеси в организма се забавят, а за някои тъкани спират. Натрупването на грешки при деленето на клетките води до дефекти в строежа и функциите на органите.

Изследователите твърдят, че старостта започва след 68-70 годишна възраст.

Класификациите и периодизациите обикновено се правят по принцип – обобщението е толкова на едро, че отделните хора със специфичните си проблеми лесно изпадат от тях.

Случват се инциденти, кризи, болести. Всеки ги посреща и преодолява по своему. Когато при следващата критична ситуация ви трябва повече енергия, воля и дух, за да се справите с нея, потърсете помощта на билките. Те са подкрепяли човека в целия му дълъг път на развитие. Ще помогнат и на вас. Независимо от възрастта и жизнения етап, в който се намирате.

Автор: Иванка Могилска

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *