Какво е устойчивост и защо ни е толкова нужна? /Част 2/

Здравословни Съвети

Думата “устойчивост” често се използва като понятие, с което обозначаваме цялостната способност на човек да се справя с трудностите и да се адаптира в определени ситуации.

Устойчивостта обаче може да бъде разделена на различни категории:

 • Психологическа устойчивост
 • Емоционална устойчивост
 • Физическа устойчивост
 • Устойчивост на общността

Какво представлява психологическата устойчивост?

Това е способността за психическо устояване или адаптиране към несигурност, предизвикателства и несгоди. В научната литература понякога се нарича „психическа устойчивост”.

Хората, които проявяват психологическа устойчивост, развиват стратегии и способности за справяне, които им позволяват да запазят спокойствие и концентрация по време на криза и да продължат напред без дългосрочни негативни последици.

Какво е емоционална устойчивост?

Съществуват различни степени на емоционално справяне със стреса и несгодите. По природа някои хора са по-чувствителни към промените от други. Начинът, по който човек реагира на дадена ситуация, може да предизвика поток от емоции.

Характерно за емоционално устойчивите хора е, че те ясно разбират какво чувстват и защо. Освен това използват реалистичен оптимизъм, дори когато се справят с криза, и са активни в използването на вътрешни и външни ресурси. В резултат на това те са в състояние да управляват стресовите ситуации, както и емоциите си по здравословен, положителен начин.

Какво е физическа устойчивост?

Физическата устойчивост се отнася до способността на тялото да се адаптира към предизвикателствата, да издържа на натоварване и да се възстановява бързо и ефективно. Тя е свързана с възможността на човек да бъде в кондиция и да функционира дори когато е изправен пред заболяване, злополука или други физически изпитания.

Изследване, публикувано през април 2016 г. в The Journal of Gerontology, показва, че физическата устойчивост играе важна роля за здравословното стареене, тъй като хората се сблъскват с медицински проблеми и физически стресови фактори. [1]

Важни фактори за изграждането на физическа устойчивост са здравословният начин на живот, създаването на връзки, отделянето на време за почивка и възстановяване, дълбокото дишане и заниманията с приятни дейности.

Какво е устойчивост на общността?

Под това понятие се разбира способността на групи от хора да реагират и да се възстановяват при неблагоприятни ситуации – природни бедствия, терористични атаки, икономически трудности и други предизвикателства, засягащи тяхната общност.

Един от най-ярките примери за устойчивост на общността е терористичният кат от 11 септември 2011 г. в Ню Йорк.  Тогава общата трагедия обедини милиони хора.

През последните две години изпитание пред устойчивостта на обществото е пандемията COVID-19.

Изследвания и статистика за устойчивостта

Проучванията показват, че устойчивостта на човек се формира не заради това, че в ежедневието му няма стресови фактори, а от способността му да се справя с тях. Казано с други думи – не е важно с какви предизвикателства ни сблъсква животът, а по какъв начин успяваме да ги преодолеем. [2]

Социалната подкрепа, индивидуалните адаптивни умения и способност за използване на вътрешните сили са ключови за развитието и укрепването на устойчивостта.

Що се отнася до идеята за „естествена устойчивост” или вродената способност на човека да се възстановява от несгодите, изследванията са разнопосочни.

Можем ли да се научим на устойчивост?

Добрата новина е, че устойчивостта може да бъде научена. Например, хората могат да изградят мрежи за социална подкрепа или да се научат да преформулират негативните си мисли.

Да се научиш да бъдеш устойчив, не означава да „стиснеш зъби и да издържиш” или просто да „се справиш”. Не става дума и за това да избягвате препятствията или да се съпротивлявате на промените.

Изграждането на устойчивост е процес, при който хората се научават да проявяват гъвкавост, за да преформулират мисловните си модели. Целта е да се използват силните страни, за преодоляване на препятствията.

Как да изградим и развием устойчивост?

Анализирайте се! Разбирането на това как обикновено реагирате на стрес и неприятности е първата стъпка към усвояването на по-адаптивни стратегии. Самоосъзнаването включва също така определяне на силните ви страни и опознаване на слабите.

Изградете си умения за саморегулация! Да останете съсредоточени, когато сте под стрес, е много важно, но никак не е лесно. Техниките за намаляване на напрежението, като например положителни визуализации, дихателни упражнения и обучение по осъзнатост, могат да помогнат на хората да регулират своите емоции, мисли и поведение.

Научете умения за справяне! Съществуват много начини за справяне, които могат да помогнат при стресови ситуации. Те включват водене на дневник, преформулиране на мислите, физически упражнения, прекарване време на открито, общуване, подобряване на съня и използване на творчески възможности.

Бъдете по-оптимистични! Хората, които са по-позитивно настроени, се чувстват и по-уверени. За да има оптимизъм в живота ви, се съсредоточете върху това, което можете да направите, когато сте изправени пред предизвикателство. Опитвайте се да очертавате конкретните стъпки, нужни за решаване на проблема.

Укрепете връзките с околните! Системите за подкрепа могат да играят жизненоважна роля за устойчивостта. Засилете съществуващите си социални връзки и намерете възможности за изграждане на нови.

Опознайте силните си страни! Хората се чувстват по-способни и уверени, когато могат да идентифицират и използват своите таланти и силни страни.

Колко сте устойчиви?

Устойчивостта не е постоянно състояние. Човек може да се чувства подготвен да се справи с един стресов фактор и да бъде претоварен от друг.

Запомнете факторите, които изграждат устойчивост, и се опитайте да ги прилагате, когато се справяте с несгодите.

Връзката между психическата устойчивост и здравословното състояние

Преглед на изследванията на устойчивостта и хроничните заболявания, публикуван през април 2015 г. в списание Cogent Psychology, сочи, че устойчивостта на пациента може да повлияе както на развитието, така и на изхода от заболяванията. [3]

Изследванията показват, че поведенческите и емоционалните стратегии за развиване на устойчивост могат да бъдат от полза за пациентите с ревматоиден артрит и други хронични заболявания. В едно проучване се стига до заключението, че оптимизмът и възприеманата социална подкрепа помагат за подобряване качеството на живот на пациентите с ревматоиден артрит. [4]

Учените са категорични, че физическата устойчивост може да намали неблагоприятното въздействие на стресовите фактори върху имунната система. Проучванията показват, че ниската устойчивост е свързана с влошаване на заболяването, докато високата – с по-добро качество на живот.

Едно проучване, публикувано през юли 2015 г. в Journal of Neurotrauma, показва, че пациентите с травматични мозъчни увреждания, които са показали умерено високи резултати по скалата за устойчивост, имат значително по-малко симптоми след травмата и по-добро качество на живот в сравнение с тези с ниска устойчивост. [5]

Състоянието на кожата и устойчивостта

Дерматологичните заболявания често са придружени от тревожност и стрес. Стресът от своя страна може да предизвика обостряне на кожни заболявания, като псориазис и екзема.

Проучванията показват, че пациентите със заболявания като псориазис показват признаци на по-малка устойчивост, а ранната намеса за изграждане на устойчивост може да подобри симптомите и управлението на тези заболявания.

Устойчивостта при децата

Децата се сблъскват с редица предизвикателства, докато растат. Стрес може да предизвикат фактори, като  започването на училище, намирането на нови приятели, както и по-сериозни изпитания – насилие, дискриминация и т.н.

“Изграждането на устойчивост – способността за добра адаптация към несгоди, травми, трагедии, заплахи или дори значителни източници на стрес – може да помогне на нашите деца да се справят със стреса и чувството на тревожност и несигурност”, коментират от Американската психологическа асоциация.

Родителите могат да помогнат на децата да развият устойчивост чрез положително поведение и мисли. Учените от Американската психологическа асоциация изброява 10 съвета за изграждане на устойчивост у подрастващите:

 • Насърчавайте ги да създават социални връзки
 • Учете децата да помагат на другите
 • Изградете у подрастващите здравословен ежедневен режим
 • Показвайте им как да се справят с източниците на стрес
 • Научете ги да се грижат за себе си
 • Поставяйте им реалистични цели
 • Възпитавайте у децата положителна самооценка
 • Научете ги да мислят в перспектива
 • Насърчавайте самопознанието

Влияе ли полът върху устойчивостта?

Проучванията на устойчивостта и пола показват, че мъжете и жените могат да реагират по различен начин в стресови ситуации и при житейски нещастия. Резултатите обаче са противоречиви.

По отношение на оцеляването и продължителността на живота жените исторически са се развивали в по-голяма степен и са по-устойчиви от мъжете по време на кризи, като например глад и епидемии. Дори когато общата продължителност на живота нараства, изследователите установяват, че жените надживяват мъжете с между шест месеца и четири години. Това показват изследвания,  публикувани през януари 2018 г. в Proceedings of the National Academy of Sciences. [6]

От друга страна, учените са установили, че вероятността жените да развият посттравматично стресово разстройство след тежко житейско събитие е приблизително два пъти по-голяма от тази при мъжете. Причината за разликата между половете не е ясна, но учените предполагат, че тя е свързана с начините, по които двата пола се справят с трудностите.

И няколко вдъхновяващи истории от живота на известните

Лионел Меси – На 11 години той е диагностициран с дефицит на растежен хормон . Разходите за лечение са непосилни за родителите му, но спортният директор на ФК „Барселона” научава за тежкото му положение и му урежда проба. Меси попада в отбора и печели пари, за да покрие лечението си.

Емили Блънт – Като дете актрисата от филмите “Мери Попинз се завръща” и “Тихо място” се бори със заекване, което я прави мълчалива и затворена сред връстниците ѝ. Но предложението на един учител да се опита да участва в училищна пиеса помага на Блънт да преодолее заекването си.

Джей Кей Роулинг – Преди да стане световноизвестна, животът на писателката никак не е бил лесен. Тя е разведена и получава държавна помощ, за да изхранва семейството си. Тогава решава да напише първата си книга за Хари Потър. Ръкописът е отхвърлян десетки пъти, преди издателство Bloomsbury да го купи. Сега Роулинг печели милиони, а книгите ѝ се продават в цял свят.

Автор: Марина Костова


Използвани източници:

everydayhealth.com

[1] Whitson HE, Duan-Porter W, Schmader KE, Morey MC, Cohen HJ, Colón-Emeric CS. Physical Resilience in Older Adults: Systematic Review and Development of an Emerging Construct. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2016 Apr;71(4):489-95. doi: 10.1093/gerona/glv202. Epub 2015 Dec 29. PMID: 26718984; PMCID: PMC5014191.

[2] Friborg O, Hjemdal O, Rosenvinge JH, Martinussen M. A new rating scale for adult resilience: what are the central protective resources behind healthy adjustment? Int J Methods Psychiatr Res. 2003;12(2):65-76. doi: 10.1002/mpr.143. PMID: 12830300; PMCID: PMC6878238.

[3] Association between psychological resilience and subjective well-being in older adults living with chronic illness
Kristen M. Tecson et al.
Baylor University Medical Center Proceedings
Published online: 15 Jul 2019

[4] Brenner GF, Melamed BG, Panush RS. Optimism and coping as determinants of psychosocial adjustment to rheumatoid arthritis. J Clin Psychol Med Settings. 1994 Jun;1(2):115-34. doi: 10.1007/BF01999741. PMID: 24227287.

[5] Losoi H, Silverberg ND, Wäljas M, Turunen S, Rosti-Otajärvi E, Helminen M, Luoto TM, Julkunen J, Öhman J, Iverson GL. Resilience Is Associated with Outcome from Mild Traumatic Brain Injury. J Neurotrauma. 2015 Jul 1;32(13):942-9. doi: 10.1089/neu.2014.3799. Epub 2015 May 8. PMID: 25764398.

[6] PNAS January 23, 2018 115 (4) E832-E840; first published January 8, 2018; https://doi.org/10.1073/pnas.1701535115

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *